Untuk Sumbangan No. Akaun Bank Islam : 130-260-1004-2403

Wednesday, 23 May 2012

Main-mainkan agama Islam


Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia, peringatkanlah mereka dengan Al Quran agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka, kerana perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan pemberi syafaatselain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, nescaya tidak akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka yang dahulu. (Al An'aam :70

No comments:

Post a Comment